จันทร์. ธ.ค. 5th, 2022

actio

Spread the love

actio ผู้ให้คำแนะนำด้านการจัดการจัดแจง อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

actio เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการจัดการจัดแจง และการจัดการทรัพนากรบุคคล ทั้งเรื่องการคิดแผนยุทธศาสตร์ วิธีการ และแผนปฏิบัติงาน โดยการวางกรอบเนื้อหาและกระบวนการ เพื่อทำงานร่วมกับประธานและพนักงานของหน่วยงาน หน่วยงานนั้นๆอาจารย์ที่ปรึกษา

ด้านงานทรัพยากรบุคคลการจัดการงานทรัพยากรบุคคล การวางระบบงานบุคคล การรับพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ ค่าแรงต่อเดือน ค่าว่าจ้างการประมวลผลการทำงานของพนักงาน (Performance Appraisals) จัดการทำระบบการการประมวลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการสร้างขอบเขตตัวชี้วัดการประเมินผลลำดับขั้นองค์กร ชั้นองค์กร และเกรดบุคคลตัวอย่างการเป็นกุนซือในนามบริษัทและในนามของบุคลกร

ผู้ให้คำแนะนำและจัดทำระบบการบริหารงานบุคคล บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้ซื้อขายแลกเปลี่ยนโตโยต้า จำกัดจัดทำแผนบริหารเหตุที่ไม่คาดฝัน บริษัท เจพี มอเตอร์เวิร์ค จำกัด (หมู่ชน)คนให้คำแนะนำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า actio สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการจัดทำแผนยุทธวิธีการบริหารงานบุคคล สำนักงานผลักดันสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและพนักงานทางการศึกษา ปี 2558-2561 ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

actio

กองทุนเพื่อจะการพัฒนาพรรคการเมือง พุทธศักราช2557-2560 (กกต.)คนแนะนำด้านระบบการบริหารงานบุคคล สถาบันระดับปริญญาราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภคุณลักษณะของคนแนะนำทางธุรกิจย้อนไป

ชอบเรียนรู้ ใผ่เรียนรู้ ผู้ชี้แนะทุกท่านต้องชอบการเรียนและศึกษา ไม่ว่าเรืองของธุรกิจ เรื่องชีวิต เรื่องคน เรื่องประเทศ เรื่องการติดต่อสื่อสาร และ การเรียนรุ้นี้ จะมีผลให้ติดนิสัยการศึกษาหาข้อมูล และ สาเหตุผล ข้อเท็จจริงของธุรกิจที่พวกเราให้คำแนะนำ มันเป็นพื้นฐานของการเป็นที่ปรึกษาเลยครับ

มีการตรวจตราที่ดี ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อทำความเข้าใจระบบงานของบริษัทแล้ว

ควรต้องสำรวจให้ได้ ถึงความเป็นไป ของบริษัทฯ และ ตำแหน่งของบริษัทฯนั้นๆ เมื่อรู้ถึงตำแหน่งของบริษัทฯแล้ว จำเป็นที่จะต้องวางตำแหน่งที่ควรเป็นให้กับธุรกิจให้ได้ ตรวจสอบอีกสักครั้งเพื่อที่จะหาแนวทางเพื่อทำให้เกิดจุดหมายนั้นๆ

การติดต่อสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ถ้าทำความเข้าใจและตรวจตราได้แต่สื่อสารให้ผู้อื่นรับทราบแนวคิด และ สิ่งที่เราตรวจสอบมามิได้ ก็เปล่าผลดี การสื่อสารมีหลากหลายเคล็ดลับ ทั้งการพูดคุย การเขียนเพื่อจะการสื่อสาร วิธีการใช้ภาพรูป การยกสิ่งต่างๆมาเปรียบ actio เพียงสื่อสารให้ทุกคนปรากฏและรับรู้ในความนึกคิดพวกเราได้ถึงจะบรรลุความสำเร็จ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กุนซือธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดคือการสนทนา ชักพา ด้วยเหตุฉะนี้ การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ปรึกษาสามารถคุยได้ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติการชั้นล่าง ผู้นำงาน นักบริหาร ผู้บริหารระดับสูง จวบจนเจ้าของกิจการ เพื่อที่จะค้นหาและตรวจทานความเป็นไป การเสวนากับคนกวาดถนน (เหมือนที่คุณแบมทำ) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สื่อมาให้เห็นว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเท่าใด

สามารถประเมินเหตุการณ์ ได้ว่า ทำเค้าหน้านี้แล้วเกิดอะไรขึ้น หรือ ผลเกิดอย่างนี้ มาจากสาเหตุไรบ้าง ซึ่งควรมีเรื่องในอดีตที่ผ่านมามากพอควรจะ การมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาจากการเข้าไปศึกษา หรือ พินิจธุรกิจต่างๆเสมอๆก็มีส่วนช่วย อาทิเช่นนักสำรวจระบบcomputer หรือ คนเขียนซอฟแวร์ ของบริษัทฯรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะสามารถมาทางนี้ได้ไม่ยากเนื่องจากว่า ได้ผ่านการทำงานที่ผ่านมาในการตรวจตราระบบงานหลากหลายบ่อยมากๆ

มีการจัดการปัญหาและคุ้มครองอุปสรรคบ่อยๆทำให้สามารถประเมินเรื่องราวต่างๆได้ ง่ายมากยิ่งขึ้น หรือ ผู้ให้คำปรึกษากับบริษัทฯต่างๆจากการพิจารณาก็เป็นนิสัยเค้าหน้าเดียวกันครับ 6. ชอบสอน ถูกใจแนะนำที่ปรึกษาธุรกิจที่เก่งๆ โดยมากจะมีการทำงานที่เคยทำมาที่ผ่านมามาก ก็จะถูกใจสอนถูกใจนำเสนอหัวข้อต่างๆให้กับคนส่วนมาก รวมทั้งธุรกิจที่ชมแล เนื่องจาก การสอนและการชี้แนะต่างๆให้กับพนักงาน จะทำให้พนักงานมีความนึกคิดไปในทางเดียวกัน

และ นำเสนอผู้บริหารต่างๆก็จะสามารถนำมาซึ่งการทำให้ระบบงานทั้งระบบเป็นไปในวิธีเดียวกัน จะพบเจอบ่อยครั้งๆว่า ที่ปรึกษาธุรกิจที่เก่งๆ จะเรียกประชุมผู้บริหารลำดับขั้นกลาง และ ข้างล่าง รวมทั้ง บุคลากรชั้นเชิงด้านล่างอยู่หลายครั้งๆ นอกเหนือจากนั้นเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจและ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำให้แนวคิดที่จะปรับปรุงธุรกิจเป็นไปในเคล็ดวิธีเดียวกันทั้งระบบ

มองการณ์ไกล ผู้ชี้แนะไม่น่าจะใช่นำมาซึ่งการทำให้ปัจจุบันประสบความสำเร็จเพียงแค่นั้น แต่ควรต้องปูฐานรากในธุรกิจต่างๆให้สามารถบรรลุความสำเร็จในอนาคต มองเคล็ดลับที่ต่างไปจากเดิม และ การแตกวิธีของธุรกิจ เพื่อให้ขยายกิจการไปได้ อีกทั้งจำเป็นจะต้องพัฒนาผู้คนที่มีในขณะนี้เพื่อรองรับในงานในภายภาคหน้าด้วย เพราะฉะนั้น วิสัยทัศน์ และ การมองการณ์ไกล จึงสำคัญสำหรับผู้ชี้แนะเก่งๆ

การติดตามข่าวสารข้อมูลสาร เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชีวิตของที่ปรึกษา เนื่องด้วยไม่ว่าจะกำเนิดอะไรสังกัดเรื่องทั่วไปที่จะมีอิทธิพลกับธุรกิจ ผู้ชี้แนะควรจะจะรับทราบและแนะนำได้ทันสถานะการณ์ รวมทั้งสามารถกำหนดเคล็ดวิธีในภายภาคหน้าได้

มีมุมมองทางบวกเป็นหลักฐานและหาก มีการทำงานที่ผ่านมาทางลบ actio จะมีผลให้ประเด็นทางบวกเกิดการหักล้างของความนึกคิด นำมาซึ่งการทำให้มุมมองและแนวความคิดสามารถเอามาปฏิบัติได้ แต่ก็ต้องมีประเด็นทางบวก เพื่อจะมีความคิดที่จะก่อให้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำธุรกิจหนึ่ง

ไม่ว่าธุรกิจใด คนมีประเด็นทางบวกจะพูดว่า ทำเป็นแล้วได้แต่คงจะจะเหนื่อยหน่อย ส่อให้เห็นว่ามันยากแต่ทำเป็นแล้วได้เหตุเพราะธุรกิจใดๆ ก็จะควรมีการประลอง ควรจะมีผู้ประสบความสำเร็จ และ ผิดหวัง โดนน๊อก เพียงแต่ผู้ชี้แนะสามารถมีประเด็นว่าเป็นไปได้ ก็สามารถทำได้ ถึงแม้นจะยาก เพียงแต่ผู้ตัดสินใจที่จะทำนั้น จะทำ หรือ ถอยเท่านั้นเอง

มีความเชี่ยวชาญสำหรับในการหว่านล้อมโน้มน้าวจิตใจคนทักษะ นี้จำเป็นจะต้องทำบ่อยๆจนเป็นนิสัย เนื่องจากว่าการเสนอสิ่งต่างๆให้กับพนักงาน สิ่งแรกที่จะเจอคือการผลิตกำราคาสูงมากีดกันความนึกคิดของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ไม่ว่าจะทำหน้าตาใด ที่ปรึกษาต้องมีคุณลักษณะสำหรับการหว่านล้อมและโน้มน้าวจิตใจคนได้ ให้ทุกท่านสามารถดำเนินงานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯได้คุณสมบัติของผู้ชี้แนะทางธุรกิจย้อนไป

ชอบศึกษา ใผ่ศึกษาเล่าเรียน คนแนะนำทุกคนควรต้องถูกใจการเรียนรู้และศึกษา

ไม่ว่าเรืองของธุรกิจ เรื่องชีวิต เรื่องคน เรื่องประเทศ เรื่องการสื่อสาร และ การเรียนรุ้นี้ จะมีผลให้ติดนิสัยการเล่าเรียนหาข้อมูล และ เหตุผล ข้อเท็จจริงของธุรกิจที่พวกเราให้คำปรึกษา มันเป็นพื้นฐานของการเป็นที่ปรึกษาเลยครับผม

เกิดการพิจารณาที่ดี ซึ่งคนให้คำแนะนำเมื่อเรียนรู้ระบบงานของบริษัทแล้ว จะต้องตรวจสอบให้ได้ ถึงความเป็นไป ของบริษัทฯ และ ตำแหน่งของบริษัทฯนั้นๆ เมื่อรู้ถึงตำแหน่งของบริษัทฯแล้ว จึงควรวางตำแหน่งที่ควรเป็นให้กับธุรกิจให้ได้ สำรวจอีกสักครั้งเพื่อที่จะหาหนทางเพื่อจะทำให้มีการเกิดจุดหมายนั้นๆ

การติดต่อสื่อสารที่ยอดเยี่ยม หากเรียนรู้และตรวจสอบได้แต่ติดต่อและทำการสื่อสารให้ผู้อื่นรับทราบแนวคิด และ สิ่งที่เราพิจารณามามิได้ ก็เปล่าประโยชน์ การติดต่อสื่อสารมีหลากหลายเทคนิค ทั้งการเสวนา การเขียนเพื่อจะการติดต่อสื่อสาร การใช้รูปรูป การยกสิ่งต่างๆมาเทียบ เพียงสื่อสารให้ทุกคนแสดงตัวและรับทราบในความคิดเราได้ถึงจะบรรลุความสำเร็จ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเจรจา actio โน้มน้าว ด้วยเหตุนี้ การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี ผู้ชี้แนะสามารถเสวนาได้ตั้งแต่ผู้ดำเนินงานอันดับข้างล่าง หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารขั้นสูง จวบจนเจ้าของกิจการ เพื่อจะค้นหาหาและสำรวจความเป็นไป การเสวนากับคนกวาดถนน (เหมือนที่คุณแบมทำ) ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่สื่อมาให้เห็นว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพียงใด

สามารถประเมินเรื่องราว ได้ว่า ทำลักษณะนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น หรือ ผลกำเนิดอย่างนี้ มาจากสาเพราะอะไรบ้าง ซึ่งควรมีประสบการณ์มากพอควร การมีช่วงเวลาในการเรียนรู้ต่างๆกลุ่มนี้มาจากการเข้าไปศึกษา หรือ สังเกตธุรกิจต่างๆบ่อยๆก็มีส่วนช่วย ดังเช่นว่านักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ

คนที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯรับเขียนซอฟต์แวร์ จะสามารถมาทางนี้ได้ง่ายเพราะว่า ได้ผ่านประสบการณ์สำหรับการตรวจทานระบบงานหลากหลายบ่อยครั้งๆ มีการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองข้อขัดข้องเสมอๆส่งผลให้สามารถประเมินเรื่องราวต่างๆได้ ง่ายดายมากยิ่งขึ้น หรือ ผู้ให้คำปรึกษากับบริษัทฯต่างๆจากการพินิจก็เป็นนิสัยรูปพรรณเดียวกันครับผม

ชอบสอน ถูกใจชี้แนะคนแนะนำธุรกิจที่เก่งๆ ส่วนมากจะมีการทำงานที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามาก ก็จะชอบสอนชอบบอกต่อประเด็นต่างๆให้กับคนส่วนใหญ่ รวมทั้งธุรกิจที่ชมแล เหตุเพราะ การสอนและการบอกต่อต่างๆให้กับพนักงาน จะมีผลให้พนักงานมีความคิดไปในแง่เดียวกัน

และ เสนอแนะผู้บริหารต่างๆก็จะสามารถนำมาซึ่งการทำให้ระบบงานทั้งระบบเป็นไปในเทคนิคเดียวกัน จะพบเห็นหลายครั้งๆว่า อาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจที่เก่งๆ จะเรียกประชุมประธานลำดับกลาง และ ด้านล่าง รวมถึง พนักงานระดับข้างล่างอยู่หลายครั้งๆ นอกเหนือจากนั้นเข้าไปเสวนากับเจ้าของกิจการและ ประธานระดับสูง เพื่อที่จะส่งผลให้แนวความคิดที่จะพัฒนาธุรกิจเป็นไปในวิธีเดียวกันทั้งระบบ

มองการณ์ไกล อาจารย์ที่ปรึกษาไม่น่าใช่ทำให้เดี๋ยวนี้ประสบความสำเร็จแค่นั้น แต่จึงควรปูฐานรากในธุรกิจต่างๆให้สามารถบรรลุความสำเร็จในอนาคต มองเคล็ดลับใหม่ๆ และ การแตกวิธีของธุรกิจ เพื่อที่จะให้ขยายกิจการไปได้ นอกจากนั้นควรต้องปรับปรุงผู้คนที่มีในขณะนี้เพื่อจะรองรับในงานในภายภาคหน้าด้วย เพราะเหตุนี้ วิสัยทัศน์ และ การมองการณ์ไกล ก็เลยสำคัญสำหรับกุนซือเก่งๆ

การติดตามข่าวสารสาร เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของอาจารย์ที่ปรึกษา เหตุเพราะไม่ว่าจะกำเนิดอะไรขึ้นอยู่กับเรื่องทั่วไปที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจ ที่ปรึกษาควรจะรับรู้และเสนอแนะได้ทันสถานะการณ์ รวมทั้งสามารถเฉพาะเจาะจงเคล็ดลับในภายภาคหน้าได้

มีแง่มุมทางบวกเป็นพื้นฐานและหาก มีเรื่องในอดีตที่ผ่านมาทางลบ actio จะทำให้แง่มุมทางบวกมีการหักล้างของความคิด ส่งผลให้ประเด็นและแนวความคิดสามารถเอามาปฏิบัติได้ แต่ก็ต้องมีประเด็นทางบวก เพื่อมีความนึกคิดที่จะทำให้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าธุรกิจใด คนมีประเด็นทางบวกจะบอกว่า

ทำแล้วได้แต่อาจจะจะเหนื่อยหน่อย บ่งชี้ว่ามันยากแต่ทำเป็นแล้วได้เพราะธุรกิจใดๆ ก็จะต้องมีการประลอง ต้องมีผู้ประสบความสำเร็จ และ หมดแล้วซึ่งความหวัง โดนน๊อก เพียงแต่ที่ปรึกษาสามารถมีประเด็นว่าเป็นได้ ก็สามารถทำเป็นแล้วได้ ถึงแม้ว่านจะยาก แต่ว่าผู้ตกลงใจที่จะทำนั้น จะทำ หรือ ถอยเท่านั้นเอง

มีความชำนาญสำหรับเพื่อการชักนำโน้มน้าวใจคนทักษะ นี้จำเป็นที่จะต้องทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย เนื่องจากการนำเสนอสิ่งต่างๆให้กับบุคลากร สิ่งแรกที่จะเจอคือการผลิตกำราคาสูงมากีดกันความคิดของที่ปรึกษา ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ว่าจะทำใบหน้าใด อาจารย์ที่ปรึกษาควรจะมีคุณลักษณะในการชักพาและจูงใจคนได้ ให้ทุกคนสามารถดำเนินการงานของตนเองให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯได้

ทำใจ และ ใฝ่ธรรม จะแสดงตัวผู้ให้คำแนะนำโดยมาก เข้าวัด หรือไม่ก็ทำความเข้าใจธรรมะ ซึ่งแนวทางการทำใจใฝ่ธรรมก็เลยเป็นคุณสมบัติหลัก เนื่องจากว่า การบอกต่อคำเสนอแนะ หรือ แนวทางใดๆ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำทุกครั้งคือแนวทางการทำใจ เหตุเพราะ ผู้ตกลงใจบางคนไม่ยอมรับในข้อเสนอพวกนั้น

เนื่องจากว่าคิดว่าไม่คุ้มค่า ชั่วร้าย (ไม่รู้จะว่าจ้างที่ปรึกษามาทำอะไรด้วยเช่นกัน) ดังนี้ ข้อแนะนำที่ให้ในเบื้องต้น ถ้าถูกปฏิเสธ คุณจึงควรทำใจให้ได้ ใช้ธรรมะเข้าช่วย ปล่อยวาง แล้วหาเคล็ดลับใหม่ เพื่อจะทำให้ธุรกิจที่เราปรึกษาอยู่ประสบความสำเร็จกันซึ่งบางครั้งก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องทำ การบ้านกันเป็นเดือนๆ เลยทีเดียว

มีความภูมิฐานน่าเลื่อมใส สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชี้แนะห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาด ซึ่งควรต้องปรับทั้งบุคคลิก และ นิสัยการใช้ชีวิต การแต่งกาย ครอบคลุม การบ่งบอกออกต่างๆด้วย
สะสมการทำงานที่ผ่านมาไว้มากกว่าคนอื่นทั่วไป และ จะต้องมีมากมายวิชา และ วิชาความรู้ขีดความสามารถ ก็จึงควรแตกแขนงออกไปได้ไม่รู้จบ สามารถประยุกต์เอาช่วงเวลาในการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ มาใช้กับเรื่องราวต่างๆได้อย่างเหมาะควร

การให้คำแนะนำกับการเป็นคนแนะนำ ต่างกัน มีประเด็นต่างๆเยอะแยะที่ผู้ชี้แนะไม่ได้บอก มิได้พูดถึง และ ไม่บอกกรรมวิธีทำที่จริงจริง แต่คนแนะนำ จำเป็นที่จะต้องทำให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจ และจะต้องบอก จะต้องสอน จำเป็นจะต้องให้ข้อมูล ข่าวสาร ให้ระบบสามารถทำงานไปได้อย่างเต็มที่

ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าในกระทู้ Chat หรือในเมล์ ผู้ให้คำแนะนำจะทำตัวเป็นเพียงผู้ชี้แนะไม่น่าจะใช่คนแนะนำครับหน้าที่ใหม่..”ที่ปรึกษาด้านการจัดการ”ย้อนกลับไปเป็นที่ยอมรับว่าธุรกิจมีการแข่งขันชิงชัยกันอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่ละวัน

saopaulolivre