เสาร์. พ.ย. 26th, 2022

actio global

Spread the love

actio global บริการเป็นกุนซือ ผู้ให้คำแนะนำงานบุคคล บริหารพัฒนางานบุคคล ปรับปรุงองค์กร HR & Organization & Development Consultation

actio global จัดการทำสมรรถนะบุคคล (Competency) และการสำรวจงาน (Job Analysis /Job Description) เพื่อที่จะเป็นฐานควบคุมพัฒนาบุคคลและองค์กร  จัดทำแผนฝึกหัดอบรมพนักงาน (Training Road Map) ขององค์กร , แผนปรับปรุงทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ขององค์กร , แผนพัฒนาพนักงานรายคน (IDP)  วางแผนวิธีการจัดการปรับปรุงบุคคลและหน่วยงาน (HR Strategies & Transformation) จัดการทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร, Strategy Map, Balanced Scorecard (BSC), KPIs จัดการทำระบบปรับปรุงภาวะหัวหน้า (Leadership Development & Change) จัดการทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) งานที่สำคัญ , ระบบควบคุมพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Talent Management) การตรวจสอบและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) การนำผลตรวจทานไปใช้และจัดทำแผนสร้างความผูกพัน ต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดของกลุ่มผู้ซื้อ บริษัทที่เราให้บริการได้ปรับปรุงความสามารถพร้อมสนองตอบการเปลี่ยนแปลงใดๆในตลาดธุรกิจและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก่อนบริษัทอื่น การไว้ไว้ใจให้อินซีว่าบริษัทให้คำแนะนำทางธุรกิจพาคุณไปสู่การประสบความสำเร็จทางธุรกิจเป็นการจัดการปัญหายากๆที่คุ้มค่า การแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อจะช่วยคุณก้าวขึ้นไปอีกขั้นโดยการอนุญาติให้ท่านจัดการกับความเคลื่อนไหวได้เร็วและมีประสิทธิภาพ คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนจ้างบุคลากรเสริมเติมหรือฝ่ายควบคุมเป็นการถาวรเมื่อคุณสามารถให้อินซีว่าเป็นมือขวาให้กับคุณอินซีว่า ประเทศไทย ผู้ให้คำแนะนำทางธุรกิจ รู้เรื่องความรู้สึกที่อยากได้ลดต้นทุนทางธุรกิจและความรู้สึกที่อยากได้เสริมเติมค่าตอบแทนให้แก่ธุรกิจและสามารถช่วยคุณเพิ่มเติมพูนผลกำไรได้โดยแนวคิดแบบที่ไม่เหมือนเดิมบวกกับเคล็ดวิธีการจัดการปัญหาที่เด็ดขาดเพื่อที่จะนำพาธุรกิจของคุณก้าวขึ้นไปอีกลำดับชั้นหนึ่ง
ต้องการรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจของอินซีว่า

actio global
บริการเป็นผู้ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษางานบุคคล จัดการพัฒนางานบุคคล ปรับปรุงหน่วยงาน HR & Organization & Development Consultation

1. จัดทำสมรรถภาพบุคคล (Competency) และการตรวจตรางาน (Job Analysis /Job Description) เพื่อเป็นฐานบริหารพัฒนาบุคคลและหน่วยงาน
2. จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ของหน่วยงาน , แผนปรับปรุงทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ของหน่วยงาน , แผนปรับปรุงพนักงานรายคน (IDP)
3. คิดแผนยุทธวิธีควบคุมปรับปรุงบุคคลและหน่วยงาน (HR Strategies & Transformation)
4. จัดการทำระบบจัดการผลงานของบุคคลและหน่วยงาน, Strategy Map, Balanced Scorecard (BSC), KPIs
5. จัดการทำระบบปรับปรุงภาวะผู้บังคับบัญชา (Leadership Development & Change)
6. จัดการทำระบบจัดการวิวัฒนาการในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) งานที่สำคัญ , ระบบจัดการพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Talent Management)
7. การตรวจดูและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อหน่วยงาน (Employee Engagement) การนำผลตรวจดูไปใช้และจัดการทำแผนสร้างความผูกพัน

จุดเด่นบริการเป็นคนให้คำแนะนำด้าน HR ของ Vickk Training

1. กุนซือผู้มีช่วงเวลาในการเรียนรู้บริหารปรับปรุงทรัพยากรบุคคลและพัฒนาหน่วยงานอย่างช้านาน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปรับปรุงและประยุกต์ให้ดิ่งกับความรู้สึกที่อยากได้ของหน่วยงานของท่าน
3. บุคลากรของท่านสามารถทำความเข้าใจเข้าร่วมกับคนแนะนำ (Partnership Approach) นำไปปฏิบัติต่อยอดเองได้หลังจากนั้น บริการผู้ให้คำแนะนำด้านกลอุบายธุรกิจและการพัฒนากลุ่มขาย Business Strategy and Salesforce Development Consulting Service
ลักษณะของบริการ เป็นการมอบให้บริการด้านการเป็น “อาจารย์ที่ปรึกษา” (Executive Consultant) เพื่อที่จะร่วมคิดแผน นำเสนอแนวคิดพัฒนาระบบงาน และร่วมชี้เฉพาะแผนการดำเนินด้านการปรับปรุงธุรกิจและยุทธวิธี โดยจะดำเนินงาน ประสานกับประธาน นักบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวพันในหน่วยงาน ซึ่งบริการดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วคงจะจะรวมไปถึงไปถึงการดีไซน์เคล็ดวิธีดำเนินการงาน การทำงาน และการฝึกหัดอบรมทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆในองค์กร เพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย แล้วแต่กรณีซึ่งได้ทำการตกลงกันไว้ล่วงหน้า หรือเป็นครั้งๆไป

ขอบเขตความรับไม่ถูกชอบ หน้าที่ความรับไม่ถูกถูกใจของ “ผู้ชี้แนะ”

เกี่ยวกับความเข้าใจไปถึงการเรียนความเป็นได้ด้านการตลาด ความรู้สึกที่อยากได้ของคนซื้อกลุ่มวัตถุประสงค์ การปรับปรุงระบบงาน การพัฒนาอุบาย การพัฒนาพนักงานด้านแนวทางการขาย และการผลิตอำนาจที่เหนือกว่าทางการแข่งขันชิงชัย โดยมีรายละเอียดของความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดด้านความสามารถ( Key Performance Indicators – KPI) ดังต่อไปนี้
1. ร่วมชี้ให้เห็นความเห็นและให้คำแนะนำด้านการขายและการตลาด
2. เข้าร่วมทำความเข้าใจความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจ
3. ร่วมศึกษาความรู้สึกที่อยากได้ของผู้บริโภค
4. เข้าร่วมพัฒนาระบบงานการขาย
5. ร่วมคิดแผนกลอุบายธุรกิจ
6. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการขายและการตลาด
7. เรียนรู้และสร้างความเป็นไปได้ในตลาดใหม่
8. เรียนรู้และปรับปรุงลู่ทางการตลาดไม่เหมือนเดิม
9. ทำความเข้าใจแผนการในช่องทางการจัดค้าขาย
10. เรียนรู้ความเป็นได้สำหรับการสร้างความเกี่ยวพันกับผู้ช่วยเหลือทางธุรกิจ

งานให้บริการทางกฎระเบียบหมาย

กฎข้อปฏิบัติหมาย เป็นสิ่งใกล้ตัวที่คนทั่วไปส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสนใจ จนกระทั่งกำเนิดคดีความ หรือจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวโยงกับสิ่งพวกนั้นและไม่คงเลี่ยงได้จึงคิดหรือแสวงหาผู้รู้ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ ที่สำคัญผู้ใช้บริการจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่านักกฎที่ต้องปฏิบัติหมายที่เราเลือกเฟ้นใช้บริการนั้น จะมีความรู้ความเข้าใจความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานของเรามากบางส่วนเพียงใด สำนักงานตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อที่จะรองรับงานที่ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวโยงทางกฎเกณฑ์หมาย ไม่ว่า คดีความ ที่ปรึกษากฎที่ต้องปฏิบัติหมาย การสเก็ตช์สัญญา งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฯลฯ ในหมู่งานต่างๆ มีคณะปฏิบัติงานและที่ปรึกษาอิสระที่สำนักงานใช้บริการเฉพาะเจาะจงด้านอยู่อีกส่วนหนึ่งส่วนใด สำนักงานก็เลยมีความแน่ใจในงานให้บริการทางกฎข้อบังคับหมายที่นำเสนอต่อลูกค้าบริการ เนื่องจากงานให้บริการทางกฎข้อบังคับหมายเป็นงานที่จำเป็นต้องห้ามโปรโมท ตามมรรยาททนายความของสภาทนายความได้เจาะจงไว้ สำนักงานฯจึงจะขอบอกเพียงขอบเขตของการให้บริการทางกฎข้อปฏิบัติหมายโดยสังเขป

ด้วยเหตุผลดังกล่าว1 งานคดีความ งานคดีความซึ่งหมายความง่ายดาย

คือ การว่าความในศาล สำนักงานมีทนายความประจำสำนักงานฯ พร้อมที่จะให้บริการ หากคดีใดมีความต้องการที่จะผู้เชี่ยวชาญการพิเศษเฉพาะด้าน เช่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร เป็นต้น ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านพวกนี้สำนักงานฯ มีอยู่ด้านในคณะทำงานพร้อมที่จะให้บริการ ด้วยเหตุนี้งานคดีความ ไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการว่าต่าง หรือการแก้ต่าง หรืองานคำขอต่างๆ สำนักงานฯจึงพร้อมที่จะรองรับงานด้วยคณะทำงานที่มาจากคนที่มีความสามารถสมรรถภาพ และเป็นผู้มีเรื่องในอดีตที่ผ่านมาสำหรับเพื่อการดำเนินงานมาแล้วทั้งปวง ในทางของกฎข้อปฏิบัติหมายมันก็จะมีหลายแขนง ถ้าสมมติว่าเด็กจบมาเป็นทนายความก็จะว่าความในศาล หรือว่าคงอาจจะเป็นทนายความ ผู้พิพากษา แต่ในทางที่พี่ทำมันจะเป็นการให้คำแนะนำด้านกฎที่ต้องปฏิบัติหมายมากกว่า ดังเช่น เรามีลูกความ แล้วลูกความเราเป็นหน่วยงานต้องการทำธุรกรรมอะไรขึ้นมาซักอย่าง ยกตัวอย่างเช่นการควบรวมกิจการ หรือสินเชื่อเรื่องโครงการ พวกเราก็จะให้คำแนะนำว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ควรต้องทำข้อตกลงอะไรบ้าง กฎระเบียบหมายอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องบ้าง สิ่งหลักๆ ที่เราทำก็คือร่างข้อตกลง แล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านกฎข้อปฏิบัติหมายที่เกี่ยวพันกับโปรเจคต์ที่เค้าจะทำ แต่ว่าในส่วนที่พี่ทำหลักๆ คือส่วนของกฎข้อบังคับหมายหลักทรัพย์ พี่จะคอยชมว่าถ้าบริษัทเค้าต้องการเพิ่มอีกทุนสำหรับการออกหุ้นกู้หรือว่าตราสารหนี้ เค้าจำเป็นต้องทำอะไรบ้าง เค้าจึงควรประพฤติตามข้อกำหนดอะไรบ้าง พวกเราก็จะพูดหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างและก็ช่วยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวพัน

actio global

งานคนให้คำแนะนำ งานผู้ชี้แนะกฎระเบียบหมาย เล็กน้อยคนนักที่บุคคลหรือนิติบุคคลจะจัดว่าจ้างไว้ประจำ

เว้นแต่บริษัทที่กระทำค้าใหญ่ๆ ส่วนใหญ่โดยมากจะเรียกใช้บริการต่อเมื่อมีความจำเป็น และมีเรื่องมีราวเร่งด่วนที่จำเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือเพียงแค่นั้น ไหมก็ไม่ให้ความสนใจเสียเลยจนถึงเป็นเรื่องและมีความเสื่อมโทรมจึงจะปรากฏจุดสำคัญของการมีผู้ให้คำแนะนำทางหลักเกณฑ์หมาย ท่านคนที่ทำธุรกิจทุกท่านจำลองทวนแล้วพิจารณาถึงความขาดไม่ได้ และพยายามหันมาใช้ผู้ชี้แนะทางหลักเกณฑ์หมายในการให้คำปรึกษาก่อนตกลงใจในกิจการที่มีข้อสงสัยและปัญหาหรือต้องการความกระจ่างแจ้งในข้อกฎหมายชมบ้าง แล้วท่านจะประสบว่าความแน่ใจสำหรับเพื่อการทำธุรกิจของท่านจะเป็นอย่างไร ทางสำนักงานมีความคิดว่าการจ้างคนให้คำแนะนำกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะก่อให้เจ้าของธุรกิจมีต้นทุนสูงมากขึ้นบ้างเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ ถ้าหากทดสอบเทียบกับความย่ำแย่ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า จากพฤติกรรมด้วยวิชาความรู้เท่าไม่ถึงการ ด้วยข้อข้อตกลงต่าง ๆ ทางธุรกิจความทรุดโทรมอาจจะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยเท่าพันทวี
สำนักงานฯพร้อมที่จะให้บริการปัญหาที่เกิดขึ้นทางหลักเกณฑ์หมายผ่านทางระบบอิเลคทรอนิค หรือจัดส่งนักกฎข้อบังคับหมายเพื่อจะเข้าไปให้บริการตามสมควรตามแต่กรณี จะเป็นไปตามที่ตกลงต่อกันในการจัดจ้างให้บริการทางกฎที่ต้องปฏิบัติหมาย

ทนายความอย่างที่บอกไปแล้วในขั้นแรกคือเค้าจะเป็นเหมือนผู้แทนของตัวลูกความในการสู้คดีในศาล

ดังเช่น ข้อแรกเลยนะ สมมติลูกความอยากได้จะทำธุรกิจ ต้องการทำสัญญาอะไร เขาก็จะมาหาพี่ ให้พี่ช่วยร่างคำสัญญา ให้คำแนะนำว่าเค้าควรมีอะไรจึงควรกลั่นกรองบ้าง พอเค้าทำสัญญากันเรียบร้อยแล้ว ส่วนของพี่ก็จบ เขาก็ทำธุรกิจของเขากันไป แต่กำเนิดอยู่ดี ๆ ทำธุรกิจปุ๊บแล้วมีข้อขัดข้องกับคู่ข้อตกลง มีการฟ้องร้องคดีขึ้นมา เค้าก็ต้องไปว่าจ้างทนายความในการฟ้องคู่สัญญาหรือว่าต่อสู้คดีจากการที่ถูกคู่คำสัญญาฟ้องร้อง ดิ่งส่วนนี้พี่ก็จะไม่ได้ทำอะไรแล้ว ตรงส่วนนี้ทนายความก็จะมาชมว่าคู่คำสัญญาทั้งสองคนนี้มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาว่าเช่นไร ทำอะไรผิด เกิดอะไรขึ้น แล้วเค้าต้องต่อสู้กันเช่นไร และก็ไปว่าความกันในศาล กระบวนการดำเนินงาน บริการของคนให้คำแนะนำจะกว้างขวางตั้งแตการเรียนข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การคิดแผน การดำเนินการตามแผน และการนำเสนอแผนต่อผู้บริโภค เป็นต้น พร้อมกับฝึกอบรมพัฒนากลุ่มขาย ตามขอบเขตความรับไม่ถูกชอบที่ได้พูดไว้ข้างต้น 1. การเล่าเรียนข้อมูลทุติยภูมิสำหรับแผนการทได้รับมอบหมาย 2. การเรียนรู้ข้อมูลปฐมภูมิเพื่อโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3. วางโครงงานปฏิบัติงาน ด้านการขาย และแผนการธุรกิจ 4. ให้คำแนะนำ และออกความคิดเห็น ทางโทรศัพท์ 5. ให้คำปรึกษา และออกข้อคิดเห็น ทางอีเมล 6. ร่วมประชุม ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ที่สำนักงานของคนซื้อ (เดือนละ 1 ครัง, ครั้งละ 2 วัน โดยจะชี้เฉพาะวันร่วมกันตามความสมควร) 7. สรุปความคืบหน้าของโครงการต่างๆ 8. ประเมินผล ทวนการดำเนิน และนำเสนอเคล็ดวิธีแก้ไข เพื่อแผนงานที่ได้ดำเนินการไป 9. วางโครงการปรับปรุงกลุ่มขาย การฝึกอบรม และการให้คำแนะนำกับกลุ่มขาย

งานนิติกรรม-สัญญา งานนิติกรรมสัญญาก็น่าจะไม่ต่างไปจากงานผู้ให้คำแนะนำกฎระเบียบหมาย

เพียงแต่จะเกิดการจัดการทำสัญญาและเสนอแนะถึงผลดี ไม่ดี ในงานสัญญาว่าเป็นอย่างไร จะมีอิทธิพลกกระทบหรือไม่ดีเท่าใดหากมีการไม่ถูกข้อตกลงกำเนิดขึ้น ท่านอาจจะจะคัดสรรค์ซื้อแบบข้อตกลงเพื่อที่จะมาจัดการทำกันเองก็ได้ แต่ศัพท์แสงหรือภาษาเขียนและข้อกฎระเบียบหมายอะไรบางอย่างที่จะเขียนหรือกรอกข้อความลงไป ท่านมีความเข้าใจที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องหรือเปล่า ถ้าคู่คำสัญญาไม่ไม่ถูกข้อตกลงต่อกันก็คงไม่มีอุปสรรค แต่ถ้าเกิดคู่สัญญาที่ไม่สุจริตใช้กลกลอุบายหลอกล่อให้ท่านทำคำสัญญา แล้วอาศัยข้อตกลงนั้นเอาเทียบหรือเอาผลดีจากท่านท่านจะเสียขาดหายเท่าใด สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องพึงระลึกไว้เสมอไปด้วยเหมือนกัน เนื่องจากว่าว่าหากเป็นคดีความถึงศาล ศาลท่านก็จะตำหนิไปตามที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือของคำสัญญาแค่นั้น ทีนี้ท่านก็เลยจะรู้ถึงไม่ดีหายที่มีสาเหตุจากการเพิกเฉยหรือเปล่าเพิ่งพานักกฎข้อบังคับหมายสำหรับในการทำนิติกรรมข้อตกลง งานนิติกรรมสัญญา เป็นสิ่งที่สำนักงานฯ ชี้แนะขอให้ท่านทั้งหลายว่า อย่าได้อดออมในสิ่งที่ไม่แนะนำให้ออมเลย ค่าบริการก็ไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ จำลองใช้บริการสำนักงานฯ ชมบ้างว่าการให้บริการ จะคุ้มค่ากับค่าบริการไหม

 

 

saopaulolivre