เสาร์. พ.ย. 26th, 2022

เครื่องมือไฟฟ้า

Spread the love

เครื่องมือไฟฟ้า  รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือกระแสไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ช่าง ที่เราจะต้องมีไว้ติดบ้านเมื่อยามฉุกเฉิน ไฟดับ

 

เครื่องมือไฟฟ้า  อุปกรณ์ที่ช่างไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องมีติดตัวเสมอๆ เผื่อเกิดปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้า เพื่อทำให้ตามที่ต้องการของมนุษย์สำหรับเพื่อการดำรงชีพทุกวัน เครื่องมือช่างไฟพื้นฐานที่จะอำนวยความสะดวกแก่ช่างไฟฟ้าสำหรับการทำงานต่างๆให้สะดวก รวดเร็วทันใจ และงดงาม ซึ่ง 10 อุปกรณ์อุปกรณ์ช่างไฟมีที่จำเป็นต้องใช้ ดังนี้
1. ไขควงและไขควงวัดไฟ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่างไฟใช้เพื่อการขันสกรู ต่อฟิวส์ ใส่สวิตซ์ ถอนตะปูเกลียวออกมาจากที่ยึด ส่วนไขควงวัดไฟใช้เพื่อสำหรับการตรวจเช็คกระแสไฟ โดยไขควงมีด้วยกัน 2 แบบ คือ
– ไขควงปากแบน ใช้ขันสกรูที่มีลักษณะของร่องหัวสกรูตามแนวขวาง
– ไขควงปากแฉก ใช้ขันสกรูที่มีลักษณะของร่องหัวสกรูเป็นรูปสี่แฉกไขควงเช็คไฟฟ้า หรือ ไขควงทดลองไฟ (Test Lamp)
2.ไขควงเช็คไฟหรือ ไขควงทดลองไฟเป็นวัสดุช่างไฟฟ้าที่ไช้สำหรับตรวจตราว่า ในจุดใดจุดหนีงของสายไฟ หรือจุดรวมสายไฟ หรือเต้ารับสวิตซ์นั้น มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่ ซึ่งในส่วนประกอบของไขควงเช็คไฟหรือ ไขควงทดลองไฟนี้มีหลอดไฟฟ้าอยู่ด้านในส่วนของด้ามแต่ว่าผู้ผลิตจะดีไซน์ออกแบบให้สบาย และง่ายต่อการใช้งาน ส่วนใหญ่จะวางแบบให้เป็นไขควงประเภทหัวแบนเล็ก เพื่อสบายสำหรับเพื่อการตรวจดูเฉพาะจุดไฟฟ้าเมือนำปลายหัวไขควงเช็คไฟหรือ ไขควงทดลองไฟสัมผัสสัมผัสกับโลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้า

โดยต่อเชื่อมกับสายไฟเส้น Line (ไลน์) ซึ่งเป็ นสายที่มีกระแสไฟไหลผ่านอยู่ ถ้าหากมีไฟฟ้าไหลผ่านในโลหะตัวนำดังที่กล่าวมาข้างต้น หลอดไฟข้างในด้ามไขควงเช็คไฟจะฉับพลันสว่างขึ้นโดยทันที แต่ถ้าเกิดจุดๆนั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ตัวยอาจจะเป็นด้วยเหตุว่าไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้ามาจากต้นทางหรือโลหะตัวนานนได้เชี่อมต่อกับเส้น Neutron (นิวตรอน) ซึ่งเป็นสายที่ไม่มีไฟฟ้า  สักหลาดขัดเงา หลอดไฟฟ้าก็จะไม่ติดสว่างขึ้นเลย ด้วยเหตุดังกล่าวถ้าหากนำไขควงเช็คไฟนี้ไปพิจารณารูปลั๊กเต้ารับ ทั้งคู่รูต้องมีรูใดรูหนึ่งที่ทำให้หลอดไฟฟ้าในไขควงเช็คไฟติดสว่างขึ้น (กระแสไฟฟ้าระบบมีไฟฟ้าไหลผ่านที่เส้น Line เพียงแค่เส้นเดียว) แต่ถ้าหากปรากฏว่าหลอดไฟเกิดติดสว่างทั้งสองรูปลั๊กเต้ารับแล้ว โน่นซึ่งก็คือ การต่อไฟฟ้าผิดวงจร ตัดไฟฟ้าที่ต้นทางทันที่เพื่อรีบหาต้นเหตุ

แต่ว่าในกรณีที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่กรณีเดียวกันกับจุดเข้าสายของสวิตซ์หลอดไฟ เพราะจุดเข้าสายทั้งสองจุดของสวิตซ์จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสายไฟเส้นเดียวกันกระทำเปิดสวิตช์ไฟไฟฟ้าไหลผ่าน เช่นนั้น ถ้าคุณนำไขควงเช็คไฟหรือ ไขควงลองไฟไปแตะสัมผัส หลอดไฟในด้ามไขควงย่อมจะติดสว่างขึ้นทั้งคู่จุด เพราะว่าเป็นสายไฟเส้นเดียวกันนั่นเอง

หรือไฟลัดวงเราก็จะสามารถกระทำซ่อมแซมปรับแก้ระบบไฟฟ้าในบ้านพวกเราเองได้ไม่ต้องโทรเรียกช่างด้วยเหตุนั้นหากยามต้องแล้วไม่มีวัสดุเหล่านี้การันตีว่า พวกเราจำเป็นที่จะต้องหาคนมาปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมนานเลย ดังนั้นพวกเรามาดูก่อนเลยว่าอุปกรณ์ช่างสำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้า นั้นมีวัสดุอุปกรณ์ช่างแบบไหนบ้าง เครื่องมือช่างไฟฟ้า เครื่องมือสำหรับช่างไฟ ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกบ้านต้องมี จำต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

คำแนะนำการใช้ไขควง
– ไม่ควรใช้ไขควงแทนสกัดหรือค้อน
– ใช้ไขควงที่มีด้ามเป็นฉนวนในงานช่างไฟฟ้า
– ควรจะเลือกใช้ไขควงที่มีปากชนิดเดียวกับหัวสกรู

3. คีม เป็นวัสดุที่ใช้เพื่อการจับ ยึด ตัด ดัดงอสายไฟ ซึ่งจะต้องมีด้ามที่เป็นฉนวนหุ้มห่อกันไฟฟ้าดูดโดยมีอยู่ด้วยกันหลายๆ ขนาด เพื่อความเหมาะสมสำหรับในการใช้งาน
3.1. คีมตัด ใช้เพื่อสำหรับในการตัดสายไฟขนาดต่างๆ
3.2. คีมจับ ใช้เพื่อสำหรับในการจับสายไฟ ดัดสายไฟต่างๆ
3.3. คีมตัดและก็คีมตัดอยู่ในตัวเดียวกัน

4. สว่าน เป็นวัสดุที่ใช้ในงานเจาะรูขนาดต่างๆในการเดินสายไฟเพื่อยึดเครื่องใช้ไฟฟ้า สว่านมือด้ามเหล็กรวมทั้งสว่านไฟฟ้าซึ่งใช้เจาะได้ทั้งไม้รวมทั้งผนังปูนควรที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

คำแนะนำการใช้สว่าน
– ขณะเจาะต้องตั้งดอกสว่านให้ตั้งฉากกับงาน
– ถ้าต้องการเจาะรูโต ควรจะใช้ดอกสว่านเล็กนำก่อน
– ถ้าผลงานที่เจาะเป็นไม้ ก่อนเจาะทะลุควรจะกลับไม้เจาะด้านตรงกันข้ามเพื่อป้องกันไม่ให้แตก

เป็นงานช่างที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญรวมทั้งกรรมวิธีทางช่าง สำหรับเพื่อการใช้วัสดุ สิ่งของแล้วก็อุปกรณ์ด้วยความปลอดภัยสำหรับเพื่อการติดตั้ง แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมในงานไฟฟ้า

ยกตัวอย่างเช่น การเดินสายต่อวงจรไฟฟ้าด้านในภาย การบูรณะเครื่องใช้ไฟฟ้า การประดิษฐ์สร้างสรรค์วงจรไฟฟ้าใหม่ๆฉะนั้นงานกระแสไฟฟ้าก็เลยเป็นช่างเบื้องต้นที่สำคัญอีกกิ้งก้านหนึ่งเพราะในยุดปัจจุบันนี้ การดำรงอยู่ของคนเราเกี่ยวโยงกับไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆต้องอาศัยไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงาน ช่วยให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งานไฟฟ้าสามารถจัดชนิดและประเภทตามรูปแบบของงานได้ 2 ชนิด ดังนี้
Øงานกระแสไฟฟ้ากำลัง อย่างเช่น งานเดินสายไฟฟ้าข้างนอกและก็ด้านในตึก งานควบคุมเครื่องกลไกไฟฟ้า เป็นต้น
Øงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นว่า งานวิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯเครื่องมือช่างไฟฟ้าที่จำเป็น และที่นิยมใช้หรือที่ช่างไฟจะต้องมีประจำตัวบ่อยๆที่จะอำนวยความสะดวก แก่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับในการดำเนินการต่างๆให้สบาย รวดเร็วทันใจ รวมทั้งงดงามดังเช่น ค้อน คีม ไขควงหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ต่างๆ

4.สวิตซ์ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ปฏิบัติภารกิจตัดต่อวงจรไฟฟ้าเมื่อพวกเราต้องการเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้า นำมาซึ่งตวามไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้กระแสไฟฟ้า ถ้าเกิดเป็นชนิดที่ดีไซน์โดยใช้ความร้อนแล้วก็แม่เหล็กควบคุม เมื่อเกิดการลัดวงจร หรือการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปในวงจร ก็สามารถที่จะตัดวงจรไฟฟ้าได้

5.ปลั๊ก เป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ต่อกระแสกระแสไฟฟ้าชั่วคราวไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้ามีลักษณะต่างๆกันแบ่งได้ 2 จำพวก คือ ประเภทปลั๊กไฟแทง หรือปลั๊กไฟฟ้าตัวผู้ และก็ประเภทเต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย

6.คัทเอาท์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ตัดต่อไฟฟ้าในวงจรการใช้สะพานไฟต้องใช้พร้อมกันกับเครื่องมืออื่นๆด้วย

7.เครื่องมือวัดไฟ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ายังใช้งานได้ดีวิธีใช้และการบำรุงรักษาศึกษาเล่าเรียนวิธีการใช้เครื่องมือวัดให้รู้เรื่องก่อนใช้ เพราะเหตุว่าถ้าหากใช้ผิดจะเกิดความทรุดโทรมได้ เลือกใช้เครื่องวัดให้ถูกกับจำพวกของไฟฟ้าใช้แล้วต้องรักษาให้ดี อย่าให้ตกหรือกระเทือนมากๆบางทีอาจชำรุดทรุดโทรมหรือเกิดความเสื่อมโทรม

8.หัวแร้ง ใช้เพื่อการบัดกรี เพื่อเชื่อมหรือประสาน มีอยู่ 2 จำพวกคือ หัวแร้งเผาด้วยถ่าน และก็หัวแร้งกระแสไฟฟ้า หัวแร้งไฟฟ้าเหมาะที่จะใช้กับงานเดินสายไฟ และก็งานซ่อมแซม งานประสานเล็กๆน้อยๆที่ใช้ความร้อนไม่มากสักเท่าไรนัก

9.สว่าน ใช้สำหรับเพื่อการเดินสายไฟบางครั้งบางคราวจำต้องเจาะรูเพื่อยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า สว่านเจาะไม้มีหลายแบบหลายขนาด ดังเช่น สว่านข้อเสื่อ สว่านเฟือง สว่านมือชนิดชน สว่านมือด้ามเหล็กรวมทั้งสว่านไฟฟ้าซึ่งใช้เจาะได้ทั้งไม้รวมทั้งฝาผนังตึก ควรที่จะทำการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

10. หัวแร้ง ใช้สำหรับเพื่อการบัดกรีเพื่อเชื่อมหรือประสาน มีอยู่ 2 จำพวกคือ หัวแร้งเผาด้วยถ่าน และก็หัวแร้งไฟฟ้า หัวแร้งไฟฟ้าเหมาะที่จะใช้กับงานเดินสายไฟ และงานซ่อม งานประสานเล็กๆน้อยๆที่ใช้ความร้อนไม่มากเท่าไรนัก

11.ค้อน สำหรับใช้งานกระแสไฟฟ้ามีหลายประเภท เป็นต้นว่า ค้อนหงอน ทำด้วยเหล็กด้านหน้าเรียบ หงอนด้านบนใช้ถอนตะปู ค้อนเหลียมเล็กใช้ตอกตะปูสำหรับการเดินสายไฟ วิธีใช้แล้วก็การบำรุงรักษา
1)  อย่าใช้ค้อนงัดจนกระทั่งเกินตัวจะก่อให้ด้านค้อนหัก
2)  รักษาผิวหน้าค้อนให้ราบเรียบเท่ากัน
3)  ห้ามใช้ค้อนที่เสีย
4)  หลังจากที่มีการใช้งานแล้ว  ควรเช็ดให้สะอาด  ทาด้วยน้ำมัน เก็บไว้ภายในที่เก็บอุปกรณ์

12.เข็มขัดรัดสาย ทำด้วยอลูมิเนียม มีรูตรงกลาง 1 – 2 รู สุดแท้แต่ขนาดของเข็มขัด รัดสาย ซึ่งมีขนาดเบอร์ต่างๆกันตั้งแต่เบอร์ 0 – 6 รูกึ่งกลางนี้ใช้สำหรับตอกตะปูยึดกับฝาผนังให้แน่น สายรัดเอวรัดสายเบอร์ 0 สำหรับสายที่มีขนาดเล็กเส้นเดียว เข็มขัดรัดสายขนาดใหญ่ใช้กับสายไฟขนาดใหญ่ หรือสายไฟขนาดเล็กหลายๆเส้นรวมกัน

13.ตลับรวมทั้งกล่องแยกสาย  มีลักษณะกลมๆ  มีฝาเกลียวปิด ทำด้วยพลาสติก มีรอยเจาะออกรอบๆ 4 รู เพื่อสายไฟฟ้า  สำหรับกล่องแยกสายมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า   มีทั้งยังประเภทที่ทำด้วยไม้ เหล็ก และ พลาสติกเจาะสายได้ตามความ อยาก  ตลับและก็กล่องแยกสายใช้สำหรับต่อแยกสายไฟ เพื่อนำไฟไปใช้ในจุดต่างๆแล้วก็เพื่อความเรียบร้อยไม่เป็นอันตราย

เครื่องมือไฟฟ้า

14.ผ้าพันสายไฟ เป็นฉนวนใช้สำหรับพันสายไฟ  เมื่อต่อสายไฟเสร็จเรีบร้อยแล้ว เพื่อคุ้มครองป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้รั่วอาจทำให้{เกิดอันตราย
การทราบแล้วก็รู้เรื่องความไม่เหมือนของช่างไฟรวมทั้งช่างอิเล็กทรอนิกส์ เว้นเสียแต่ช่วยให้ตกลงใจเรียนได้ตรงหัวใจแล้ว ยังช่วยให้พวกเราสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเราอย่างแท้จริงได้อีกด้วย มาดูกันว่า ช่างไฟฟ้าหลักสูตรการเล่าเรียนช่างไฟฟ้า เรียนเกี่ยวกับระบบกระแสไฟฟ้า เช่น การเดินสายกระแสไฟฟ้าในบ้าน จัดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆการตรวจเช็กระบบไฟฟ้า การวางระบบวงจรไฟฟ้า

การแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯลักษณะอาชีพช่างไฟฟ้า ใช้ทฤษฎีความรู้แนวทางทางไฟฟ้า วิธีทดลองกระแสไฟฟ้า แล้วก็วิชาการที่เกี่ยวเนื่องมาผลิต ก่อสร้าง จัดตั้ง พิจารณา ทดลอง ใช้งาน ดูแล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทำนุบำรุง ซ่อมแซม และก็ปฏิบัติการที่เกี่ยวโยงกับระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไม้สอย แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆตรวจหาสาเหตุแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าติดขัดไหมปฏิบัติงาน ทำงานด้านอื่นๆดังที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรไฟฟ้าคุณลักษณะช่างไฟฟ้า เว้นแต่จำต้องเรียนจบตามหลักสูตรและมีสุขภาพที่เกี่ยวข้องทางร่างกายแข็งแรงแล้ว จำเป็นจะต้องมีความกระฉับกระเฉงสำหรับการใช้มือ คล่องแคล่ว ช่างสังเกต ไม่เป็นตาบอดสี เพราะจะต้องบอกประเภทการใช้แรงงานสายไฟที่มีสีต่างๆของฉนวนเป็นตัวระบุ และก็ขจัดปัญหาเฉพาะหน้าได้ดิบได้ดีแหล่งงานช่างไฟ ส่วนใหญ่ดำเนินการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างงานด้านกระแสไฟฟ้า

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็เอกชน ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้ากับหน่วยงานของตน ส่วนช่างไฟฟ้าสถานที่ทำงานอิสระ มักจะรับเหมางานเอง แหล่งงานส่วนมากก็เลยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมรวมทั้งพื้นที่กำลังพัฒนาช่องทางสำหรับเพื่อการทำงานช่างไฟ มีลักษณะท่าทางเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการใช้เครื่องใช้กระแสไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วยงานรวมทั้งที่บ้านยังเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ช่องทางของช่างไฟจึงสูงตามประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญ สามารถเป็นที่ปรึกษา ผู้ควบคุม ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคได้ ที่สำคัญช่างไฟแปรไปดำเนินงานไฟฟ้าด้านอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น ช่างซ่อมบำรุงกระแสไฟฟ้าในหน่วยงานต่างๆฯลฯรายได้ช่างไฟฟ้า ขั้นแรกอาจไม่มากสักเท่าไรนัก

แม้กระนั้นเมื่อมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น รายได้จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆข้อดีคือชั่วโมงการทำงานแล้วก็รายได้มีความสม่ำเสมอและสูงยิ่งกว่าช่างอื่นๆในสายงานก่อสร้างช่างไฟ เนื่องจากว่าเมื่อพวกเราได้ดำเนินการที่เรารัก รวมทั้งรู้สึกรักในงานที่ทำ พวกเราก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาความชำนาญของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเรามีความชำนิชำนาญแล้วก็ประสบการณ์ที่มากขึ้น ช่องทางและก็รายได้ที่ดีย่อมตามมาเอง กลับหน้าหลัก